Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar.
Företagets utrustning, system och service bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Om och om igen.
Med Alfa Lavals hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar Alfa Lavals kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Mer information på Internet
Alfa Lavals hemsida blir kontinuerligt uppdaterad med upplysningar om företagets kontaktuppgifter världen över.
 
läs mer på www.alfalaval.com
CC00132SE 0703

SID 120


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar.
Företagets utrustning, system och service bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Om och om igen.
Med Alfa Lavals hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar Alfa Lavals kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Mer information på Internet
Alfa Lavals hemsida blir kontinuerligt uppdaterad med upplysningar om företagets kontaktuppgifter världen över.
 
läs mer på www.alfalaval.com
 
CC00132SE 0703