Global bredd – lokal styrka
Alfa Laval har en mycket god geografisk täckning. Cirka 50 procent av omsättningen ligger i Europa, 30 procent i Asien och 20 procent i Nord- och Sydamerika. Företaget har försäljning i över 100 länder och i mer än hälften av dessa genom egen lokal närvaro.
Västeuropa
 • Bäst utveckling i MidEurope, Frankrike och Adriatic.
 • Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, ökade starkt i alla regioner.
 • Segmentet Energy & Environment har haft den starkaste ökningen av orderingången.
 • Central och östeuropa
 • Fortsatt mycket bra investeringsklimat inom många industrier gav en bred tillväxt med starka plus i samtliga segment.
 • Ryssland var den snabbast växande marknaden. Även Ukraina och Turkiet har utvecklats starkt.
 • Stark ökning inom livsmedelsindustrin.
 • nordamerika
 • Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, utvecklades mycket bra under hela året.
 • Såväl USA som Kanada har vuxit starkt.
 • Satsningen på bioetanol i USA har starkt bidragit till tillväxten.
 • Förvärvet av Tranter gav ett betydande bidrag till order-ökningen.
 • Omsättningen i Asien har ökat kraftigt de senaste åren, till stor del tack vare en god marknadsnärvaro sedan flera år på många stora asiatiska marknader. För den viktiga eftermarknaden finns cirka 75 servicecenter runt om i världen med mer än 350 ingenjörer.
  Latinamerika
 • Förbättrat investeringsklimat gav en stark utveckling i många länder och inom de flesta segment.
 • Procentuellt sätt ökade Argentina, Chile och Mexiko mest. Regionens största marknad, Brasilien, fortsatte att utvecklas väl.
 • Eftermarknaden ökade starkt tack vare att den installerade basen kräver mer service.
 • Asien
 • Fortsatt mycket starkt investeringsklimat, framför allt i Kina och Indien, vilket även gynnat Alfa Laval.
 • Även Japan och Korea visade stark utveckling.
 • Bäst tillväxt inom segmenten Process Industry, Energy & Environment och Comfort & Refrigeration,
 • Mellanöstern gynnas av större bygginvesteringar.
 • Utveckling under 2006
  Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. var först i Kina med att införa utländsk, avancerad bryggeriteknologi, inklusive lösningar från Alfa Laval. Dessa investeringar betydde att bryggeriet blev ett konkurrenskraftigt företag även med internationella mått och Zhujiang-ölet har blivit ett av Kinas mest uppskattade ölmärken.
  Bryggeriet har samarbetat med Alfa Laval sedan det startade sin verksamhet. Det senaste samarbetsprojektet gäller introduceringen i Kina av Alfa Lavals välkända ’cross-flow’ filtrering. ”Den nya teknologin innebär stora fördelar. Vi slipper kostsam avfallshanteringen, vi får bättre ölkvalitet, både drift och service är enklare och vi eliminerar hälsoriskerna,” säger chefsingenjör Huiping Li.
  Bryggeripionjär i Kina
  Regional försäljningsutveckling 2002-2006
  Alfa Laval i Frankrike prisat
  Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike erhöll under 2006 ”Prix d’Excellence” av Svenska Handelskammaren i Frankrike. Prisutdelare var H.K.H Prinsessan Victoria av Sverige. Priset mottogs av Alfa Lavals koncernchef Lars Renström (till vänster) och Stéphane Ronteix, VD för Alfa Laval i Frankrike.
  Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike fick under 2006 det så kallade Prix d’Excellence 2006 av Svenska Handelskammaren i Frankrike. Prisutdelare var H.K.H. Kronprinsessan Victoria av Sverige. Juryn hyllade i sin motivering det lyckade fransk-svenska samarbetet och framhöll företagets nyskapande sätt att göra affärer, dess helhetssyn på kunden, dess förmåga att anpassa sig efter marknadens behov samt företagets föredömliga personalpolitik.
  Alfa Laval i Frankrike har sedan 2004 haft en volymtillväxt på över 30 procent och en resultatökning på nästan 20 procent. Orderingången har under 2006 för första gången passerat 100 miljoner euro.
  Alfa Lavals verksamhet i Frankrike har stor betydelse för koncernen framför allt när det gäller svetsade värmeväxlare, som är viktiga produkter inte minst inom energisektorn.
  Alfa Laval etablerades i Frankrike 1907 och har idag cirka 750 anställda. Huvudkontoret ligger i Paris och i landet finns fem produktionsanläggningar.

  SID 36


  Global bredd – lokal styrka
   
  Alfa Laval har en mycket god geografisk täckning. Cirka 50 procent av omsättningen ligger i Europa, 30 procent i Asien och 20 procent i Nord- och Sydamerika. Företaget har försäljning i över 100 länder och i mer än hälften av dessa genom egen lokal närvaro.
   
  Västeuropa
 • Bäst utveckling i MidEurope, Frankrike och Adriatic.
 • Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, ökade starkt i alla regioner.
 • Segmentet Energy & Environment har haft den starkaste ökningen av orderingången.
 •  
  Central och östeuropa
 • Fortsatt mycket bra investeringsklimat inom många industrier gav en bred tillväxt med starka plus i samtliga segment.
 • Ryssland var den snabbast växande marknaden. Även Ukraina och Turkiet har utvecklats starkt.
 • Stark ökning inom livsmedelsindustrin.
 •  
  nordamerika
 • Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, utvecklades mycket bra under hela året.
 • Såväl USA som Kanada har vuxit starkt.
 • Satsningen på bioetanol i USA har starkt bidragit till tillväxten.
 • Förvärvet av Tranter gav ett betydande bidrag till order-ökningen.
 •  
  Omsättningen i Asien har ökat kraftigt de senaste åren, till stor del tack vare en god marknadsnärvaro sedan flera år på många stora asiatiska marknader. För den viktiga eftermarknaden finns cirka 75 servicecenter runt om i världen med mer än 350 ingenjörer.
   
  Latinamerika
 • Förbättrat investeringsklimat gav en stark utveckling i många länder och inom de flesta segment.
 • Procentuellt sätt ökade Argentina, Chile och Mexiko mest. Regionens största marknad, Brasilien, fortsatte att utvecklas väl.
 • Eftermarknaden ökade starkt tack vare att den installerade basen kräver mer service.
 •  
  Asien
 • Fortsatt mycket starkt investeringsklimat, framför allt i Kina och Indien, vilket även gynnat Alfa Laval.
 • Även Japan och Korea visade stark utveckling.
 • Bäst tillväxt inom segmenten Process Industry, Energy & Environment och Comfort & Refrigeration,
 • Mellanöstern gynnas av större bygginvesteringar.
 •  
  Utveckling under 2006
   
  Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. var först i Kina med att införa utländsk, avancerad bryggeriteknologi, inklusive lösningar från Alfa Laval. Dessa investeringar betydde att bryggeriet blev ett konkurrenskraftigt företag även med internationella mått och Zhujiang-ölet har blivit ett av Kinas mest uppskattade ölmärken.
  Bryggeriet har samarbetat med Alfa Laval sedan det startade sin verksamhet. Det senaste samarbetsprojektet gäller introduceringen i Kina av Alfa Lavals välkända ’cross-flow’ filtrering. ”Den nya teknologin innebär stora fördelar. Vi slipper kostsam avfallshanteringen, vi får bättre ölkvalitet, både drift och service är enklare och vi eliminerar hälsoriskerna,” säger chefsingenjör Huiping Li.
   
  Bryggeripionjär i Kina
   
  Regional försäljningsutveckling 2002-2006
   
  Alfa Laval i Frankrike prisat
   
  Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike erhöll under 2006 ”Prix d’Excellence” av Svenska Handelskammaren i Frankrike. Prisutdelare var H.K.H Prinsessan Victoria av Sverige. Priset mottogs av Alfa Lavals koncernchef Lars Renström (till vänster) och Stéphane Ronteix, VD för Alfa Laval i Frankrike.
   
  Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike fick under 2006 det så kallade Prix d’Excellence 2006 av Svenska Handelskammaren i Frankrike. Prisutdelare var H.K.H. Kronprinsessan Victoria av Sverige. Juryn hyllade i sin motivering det lyckade fransk-svenska samarbetet och framhöll företagets nyskapande sätt att göra affärer, dess helhetssyn på kunden, dess förmåga att anpassa sig efter marknadens behov samt företagets föredömliga personalpolitik.
  Alfa Laval i Frankrike har sedan 2004 haft en volymtillväxt på över 30 procent och en resultatökning på nästan 20 procent. Orderingången har under 2006 för första gången passerat 100 miljoner euro.
  Alfa Lavals verksamhet i Frankrike har stor betydelse för koncernen framför allt när det gäller svetsade värmeväxlare, som är viktiga produkter inte minst inom energisektorn.
  Alfa Laval etablerades i Frankrike 1907 och har idag cirka 750 anställda. Huvudkontoret ligger i Paris och i landet finns fem produktionsanläggningar.

  Page 37