Översikt Process Technology-divisionen
Marknadssegment
Process Industry
Utvecklingen under 2006
Het energimarknad
Ökningen av orderingången under 2006 var mycket stark. Tillväxten under året har i första hand kommit från en bred och hög projektaktivitet men också tack vare en stark utveckling av basaffären, det vill säga order som är mindre än 0,5 miljoner euro.
De främsta drivkrafterna är:
 • ökad efterfrågan och ökade investeringar inom metall och stål
 • omfattande investeringar inom petrokemi och raffinaderi i Kina, Indien och Mellanöstern
 • fortsatt ökad aktivitet inom biobränslemarknaden med en mycket hög efterfrågan från etanolmarknaden i USA.
 • Höga material- och energipriser ökar den generella efterfrågan på kompakta och effektiva lösningar för värmeöverföring.
  Energy & Environment
  Accelererande gasmarknad
  Den positiva investeringstrenden inom marknaderna för olja och gas accelererade ytterligare. Rekordhöga oljepriser och en utbyggnad av gasproduktionen har lett till en mycket stark marknadssituation.
  Framförallt har stora nyinvesteringar inom LNG – flytande naturgas – Mellanöstern bidragit till den höga aktiviteten på marknaden. Gas är den energiråvara av betydelse som i ett globalt perspektiv ökar mest. Den bedöms också ha en fortsatt god utveckling under de kommande 10-20 åren.
  Det ständigt ökande elkraftsbehovet i kombination med krav på begränsningar av koldioxidutsläpp ökar utvinningen av gas och har väckt liv i kärnkraftsutvecklingen i hela världen.
  Dessutom skapar ett ökande miljömedvetande och en skärpt lagstiftning grunden för en fortsatt stabil tillväxt på marknaden för avlopps- och slamhantering, främst i Asien samt centrala och östra Europa.
  Food Technology
  Orderingången vände och växte starkt
  Den positiva utvecklingen kommer framför allt från investeringar inom vegetabiloljor. Huvudsakligen raffinering av palmoljor samt förbehandling inom biodiesel. De viktigaste investeringarna inom dessa områden gjordes i Ryssland och Ukraina.
  Palmolja kommer att ta en allt större del av den globala matoljemarknaden. Alfa Laval har en god position inom området och har sedan tidigare ett kunskapscentrum i Kuala Lumpur, Malaysia.
  Investeringarna inom protein, fisk och kött, har tagit fart igen och orderingången är tillbaka på en bra nivå.
  Även bryggeri växte mycket starkt. Geografiska huvud-marknader är Ryssland, Ukraina och Indien.
  Drycker och flytande livsmedel fortsatte att utvecklas väl, vilket främst gäller applikationen för vegetabiliska proteiner. Stora order erhölls i Kina.
  I början av året förvärvade Alfa Laval fruktkoncen-
  treringsaffären från Tetra Pak, en applikation med stora möjligheter.
  Marknaden för olivoljor växer utanför de traditionella europeiska länderna som till exempel i Mellanöstern och USA.
  Life Science
  Stark orderingång för tredje året i rad
  Trots ökningen karakteriseras den viktiga amerikanska bioteknikindustrin av en låg investeringsnivå. Antalet förfrågningar ökar dock. Flera stora amerikanska bioteknikbolag står inför nyinvesteringar och i Asien är den kinesiska marknaden fortsatt god, men med stark prispress.
  Stark orderingång för tredje året i rad
  Trots ökningen karakteriseras den viktiga amerikanska bioteknikindustrin av en låg investeringsnivå. Antalet förfrågningar ökar dock. Flera stora amerikanska bioteknikbolag står inför nyinvesteringar och i Asien är den kinesiska marknaden fortsatt god, men med stark prispress.
  Parts & Service (Eftermarknad)
  ökande intäkter från snabbväxande marknader
  Samtliga regioner och segment visade en god ökning av orderingången.
  Alfa Laval har säkerställt många stora uppgraderingsorder inom process- och energisegmenten (petrokemi, olja & gas samt kraft), främst drivet av utbyggnaden av kapaciteten.
  Den starka återhämtningen inom nyförsäljningen
  av separatorer har resulterat i en ökning av eftermarknaden för dessa produkter.
  Alfa Lavals kontinuerliga investeringar i service och försäljningsstrukturen inom den snabbväxande delen av världen – främst Kina, Ryssland, Indien och Mellanöstern – har resulterat i ökade serviceintäkter från den installerade basen.
  Andel av divisionens
  Orderutvecklingen Geografisk fördelning (orderingång)
  orderingång Verksamheten
  Alfa Lavals produkter används för framställning av bland annat petrokemiska produkter, plaster, polymerer, metaller, mineraler, bio-bränsle, stärkelse, papper och socker.
  Alfa Laval har många välkända kunder inom processindustrin. BASF, Bayer, DOW, DeltaT är några exempel.
  Inom energisektorn har Alfa Lavals produkter, moduler och system en stor betydelse såväl vid utvinning av olja och gas som vid produktion av energi i kraftverk.
  Inom avfallshantering levererar Alfa Laval system som minskar slamvolymerna så att de kan tas om hand på ett kostnadseffektivt sätt.Exempel på kunder är ExxonMobil, Technip, Chiyoda, Petrobras,
  Statoil, General Electric, China Nuclear Corp., Thames Water och City of Chicago.
  Alfa Laval levererar processlösningar till dryckes- och livsmedelsindustrin. Lösningarna används bland annat för produktion av öl, vin, fruktkoncentrat, mjölkproteiner och mjölksocker (kasein och laktos), flytande livsmedel, vegetabiloljor samt vetabiliska-, kött- och fiskproteiner.
  Bland kunderna finns globala koncerner som Cargill, ADM, Nestlé, Heineken och Anheuser-Busch.
  Kunderna finns inom läkemedels-, bioteknik-, hygien- och hälsokostproduktindustrin. Alfa Laval har utvecklat en rad produkter och lösningar som motsvarar dessa industriers och kontrollmyndigheters extrema säkerhets- och hygienkrav.
  Bland kunderna finns många stora läkemedelskoncerner som Eli Lilly, GlaxoSmithKline och Genentech.
  Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment.
  Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på sidorna 22-23.

  SID 32


  Översikt Process Technology-divisionen
   
  Marknadssegment
  Process Industry
   
  Utvecklingen under 2006
   
  Het energimarknad
  Ökningen av orderingången under 2006 var mycket stark. Tillväxten under året har i första hand kommit från en bred och hög projektaktivitet men också tack vare en stark utveckling av basaffären, det vill säga order som är mindre än 0,5 miljoner euro.
  De främsta drivkrafterna är:
 • ökad efterfrågan och ökade investeringar inom metall och stål
 •  
 • omfattande investeringar inom petrokemi och raffinaderi i Kina, Indien och Mellanöstern
 • fortsatt ökad aktivitet inom biobränslemarknaden med en mycket hög efterfrågan från etanolmarknaden i USA.
 • Höga material- och energipriser ökar den generella efterfrågan på kompakta och effektiva lösningar för värmeöverföring.
   
  Energy & Environment
  Accelererande gasmarknad
  Den positiva investeringstrenden inom marknaderna för olja och gas accelererade ytterligare. Rekordhöga oljepriser och en utbyggnad av gasproduktionen har lett till en mycket stark marknadssituation.
  Framförallt har stora nyinvesteringar inom LNG – flytande naturgas – Mellanöstern bidragit till den höga aktiviteten på marknaden. Gas är den energiråvara av betydelse som i ett globalt perspektiv ökar mest. Den bedöms också ha en fortsatt god utveckling under de kommande 10-20 åren.
   
  Det ständigt ökande elkraftsbehovet i kombination med krav på begränsningar av koldioxidutsläpp ökar utvinningen av gas och har väckt liv i kärnkraftsutvecklingen i hela världen.
  Dessutom skapar ett ökande miljömedvetande och en skärpt lagstiftning grunden för en fortsatt stabil tillväxt på marknaden för avlopps- och slamhantering, främst i Asien samt centrala och östra Europa.
   
  Food Technology
  Orderingången vände och växte starkt
  Den positiva utvecklingen kommer framför allt från investeringar inom vegetabiloljor. Huvudsakligen raffinering av palmoljor samt förbehandling inom biodiesel. De viktigaste investeringarna inom dessa områden gjordes i Ryssland och Ukraina.
  Palmolja kommer att ta en allt större del av den globala matoljemarknaden. Alfa Laval har en god position inom området och har sedan tidigare ett kunskapscentrum i Kuala Lumpur, Malaysia.
  Investeringarna inom protein, fisk och kött, har tagit fart igen och orderingången är tillbaka på en bra nivå.
   
  Även bryggeri växte mycket starkt. Geografiska huvud-marknader är Ryssland, Ukraina och Indien.
  Drycker och flytande livsmedel fortsatte att utvecklas väl, vilket främst gäller applikationen för vegetabiliska proteiner. Stora order erhölls i Kina.
  I början av året förvärvade Alfa Laval fruktkoncen-
  treringsaffären från Tetra Pak, en applikation med stora möjligheter.
  Marknaden för olivoljor växer utanför de traditionella europeiska länderna som till exempel i Mellanöstern och USA.
   
  Life Science
   
  Stark orderingång för tredje året i rad
  Trots ökningen karakteriseras den viktiga amerikanska bioteknikindustrin av en låg investeringsnivå. Antalet förfrågningar ökar dock. Flera stora amerikanska bioteknikbolag står inför nyinvesteringar och i Asien är den kinesiska marknaden fortsatt god, men med stark prispress.
   
  Stark orderingång för tredje året i rad
  Trots ökningen karakteriseras den viktiga amerikanska bioteknikindustrin av en låg investeringsnivå. Antalet förfrågningar ökar dock. Flera stora amerikanska bioteknikbolag står inför nyinvesteringar och i Asien är den kinesiska marknaden fortsatt god, men med stark prispress.
   
  Parts & Service (Eftermarknad)
  ökande intäkter från snabbväxande marknader
  Samtliga regioner och segment visade en god ökning av orderingången.
  Alfa Laval har säkerställt många stora uppgraderingsorder inom process- och energisegmenten (petrokemi, olja & gas samt kraft), främst drivet av utbyggnaden av kapaciteten.
   
  Den starka återhämtningen inom nyförsäljningen
   
  av separatorer har resulterat i en ökning av eftermarknaden för dessa produkter.
  Alfa Lavals kontinuerliga investeringar i service och försäljningsstrukturen inom den snabbväxande delen av världen – främst Kina, Ryssland, Indien och Mellanöstern – har resulterat i ökade serviceintäkter från den installerade basen.
   
  Andel av divisionens
   
  Orderutvecklingen Geografisk fördelning (orderingång)
   
  orderingång Verksamheten
   
   
  Alfa Lavals produkter används för framställning av bland annat petrokemiska produkter, plaster, polymerer, metaller, mineraler, bio-bränsle, stärkelse, papper och socker.
  Alfa Laval har många välkända kunder inom processindustrin. BASF, Bayer, DOW, DeltaT är några exempel.
   
   
   
  Inom energisektorn har Alfa Lavals produkter, moduler och system en stor betydelse såväl vid utvinning av olja och gas som vid produktion av energi i kraftverk.
  Inom avfallshantering levererar Alfa Laval system som minskar slamvolymerna så att de kan tas om hand på ett kostnadseffektivt sätt.Exempel på kunder är ExxonMobil, Technip, Chiyoda, Petrobras,
  Statoil, General Electric, China Nuclear Corp., Thames Water och City of Chicago.
   
   
   
  Alfa Laval levererar processlösningar till dryckes- och livsmedelsindustrin. Lösningarna används bland annat för produktion av öl, vin, fruktkoncentrat, mjölkproteiner och mjölksocker (kasein och laktos), flytande livsmedel, vegetabiloljor samt vetabiliska-, kött- och fiskproteiner.
  Bland kunderna finns globala koncerner som Cargill, ADM, Nestlé, Heineken och Anheuser-Busch.
   
   
   
  Kunderna finns inom läkemedels-, bioteknik-, hygien- och hälsokostproduktindustrin. Alfa Laval har utvecklat en rad produkter och lösningar som motsvarar dessa industriers och kontrollmyndigheters extrema säkerhets- och hygienkrav.
  Bland kunderna finns många stora läkemedelskoncerner som Eli Lilly, GlaxoSmithKline och Genentech.
   
   
   
  Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment.
  Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på sidorna 22-23.