Produktcenter kortar tiden till marknaden
Alfa Lavals varumärke är sedan över 100 år förknippat med innovation. En kontinuerlig och konsekvent satsning på Forskning och Utveckling (FoU) har varit avgörande för att bygga, stärka och utveckla företagets globala marknadsledarskap. De totala FoU-kostnaderna under 2006 uppgick till 526 (448) miljoner kronor, 2,7 (2,7) procent av koncernens totala omsättning. Koncernen har cirka 290 medarbetare och fem produktcenter för FoU. Basen är en långsiktig satsning på grundforskning och tillämpad utveckling, inriktad på teknologierna för värmeöverföring, separering och flödeshantering.
För att behålla konkurrenskraften uppdateras och förbättras produkterna i takt med att kundernas krav och behov förändras. Det handlar ofta om relativt små förändringar som kan leda till stora förbättringar för kunderna. För att utöka marknadspotentialen inom nuvarande verksamhetsområden breddas sortimentet med produkter för andra kapaciteter, tryck och temperaturer. Alfa Laval tar också fram varianter i nya material, automatiserar och bygger in intelligenta funktioner i produkterna.
Årligen lanserar Alfa Laval 25–30 nya produkter och därtill minst lika många produktförbättringar. Företaget har över 200 patent på egna produkter och varumärket Alfa Laval är registrerat i cirka 100 länder.
Produktcenter stärker nyckelprodukterna
Genom tydliga produktcenter med fullt ansvar för produktstrategi och utveckling av företagets nyckelteknologier har produkternas betydelse för Alfa Laval stärkts ytterligare.
I produktcentret kombineras utvecklings- och teknik-kunnande med expertis inom olika applikationer. Det övergripande målet är att besfästa Alfa Lavals ledande positioner genom att vara först på marknaden med innovationer samt att nå produktlönsamhet på kortast möjliga tid. För många är ”Time to market” lika med förmågan att utveckla nya produkter snabbt. För Alfa Laval är det en större process. Det startar med en idé, som utvecklas i olika faser. Därefter lanseras produkten som slutligen skall nå uppsatta säljmål.
 Egen utveckling av produkter är det bästa och vikti-
gaste sättet att förbättra och utveckla produktsortimentet. Men att snabbt få tillgång till en marknad kan även uppnås genom ett förvärv eller en allians. Det handlar om att utvärdera marknadsmöjligheterna.
Produktcenter ger fokus
Specifika produktcenter gör att organisationen kan prioritera och koncentrera mer resurser på färre aktiviteter. Resultatet blir produkter som når marknaden på kortare tid och med utlovat kundvärde. Det krävs noggranna förberedelser innan en utvecklingsaktivitet startas.
Organisationen arbetar över de interna gränserna med produkten som den gemensamma faktorn. Det betyder att många olika funktioner är inblandade i utvecklingsprocessen, såväl försäljning, tillverkning, inköp, service som utveckling.
Några produkter som lanserades under 2006
VÄRMEÖVERFÖRING
Hanterar stora flöden i etanolindustrin
• Wide Gap 350 är framför allt framtagen för den växande etanol-industrin, men även för användning inom socker-, massa- och pappersindustrin. Fördelarna med denna nya produkt är i första hand att den klarar både stora flöden och flöden med mycket stora partiklar.
Breddat sortiment för komfortkyla
• T20 B är utvecklad för marknaden för komfortkyla. Produkten kompletterar Alfa Lavals breda sortiment och kombinerar kraven på kompakthet och exakt temperaturreglering.
En mer kostnadseffektiv produktserie
• Frontline 8 är en uppdatering av en redan befintlig produktserie för livsmedelsindustrin. För att minska de ökade materialkostnaderna har ett helt nytt stativ utvecklats som är mer kostnadseffektivt.
SEPARERING
Moderniserat sortiment för marinindustrin
• Produkterna för marinindustrin är ryggraden i sortimentet för separatorer. Alfa Laval har nyligen moderniserat sortimentet. Exempel är två nya små separatorer för att rengöra bränn- och smörjoljor.
Breddat sortiment för separering av gaser
• Teknologin för höghastighetsseparatorer för att rengöra gaser från i första hand oljedroppar och partiklar har utvecklats ytterligare. Den första applikationen är att rengöra vevhusgaser från lastbilsmotorer. Applikationen har breddats till att även täcka stora dieselmotorer såväl på fartyg som på land samt för verkstadsmaskiner.
Energirelaterad industri driver nya produkter
• Fokuseringen på energirelaterad industri har lett till lanseringen av en serie separatorer med olika kapaciteter för framställning av biodiesel.
FLÖDESHANTERING
ny ventil för ökad hygien och säkerhet
• En ny sätesventil (SSV= Singel Seat Valve) har tagits fram för sanitära slutmarknader som mejeri, bryggeri, drycker och livsmedel, samtliga med mycket höga krav på hygien och säkerhet.
 
ny produkt för att minska kontamineringen i tankar
• En ny produkt för rengöring av tankar har utvecklats för att ytterligare minska risken för kontaminering vid rengöring av tankar i marin-och livsmedelsindustrin.
Energi åt Brasilien
Petrobras, det statliga olje- och gasföretaget i Brasilien, ansvarar för utvinning, produktion och distribution av landets olje- och gasresurser. Petrobras kan ständigt öka sin kapacitet tack vare stora investeringar i avancerad teknologi.
Alfa Laval har samarbetat med Petrobras i mer än 20 år och levererar mycket utrustning av olika slag till företaget för såväl utvinning som raffinering.
Petrobras driver mer än 100 offshore-plattformar. Den största delen av olje- och gasfyndigheterna finns i mycket djupa vatten, vilket betyder att utvinning och produktion är en stor utmaning.
”Alfa Laval är en viktig partner för oss när det gäller att utveckla vår separeringsteknik,” säger Tuerte Amaral Rolim, ansvarig för Processteknologi inom Petrobras. För alla som arbetar på plattformarna är tillgången till färskvatten en nödvändighet, så Alfa Lavals avsaltningssystem spelar också en viktig roll.
Petrobras moderniserar nu sina raffinaderier i sin strävan att minska företagets import av diesel och oljederivat såsom nafta. ”En stor del av uppgraderingen innebär att byta ut gammal processutrustning mot ny, korrosionsbeständig utrustning som kan hantera besvärlig råolja,” säger Washington Geraldelli, teknisk konsult inom CENPES, Petrobras Teknik- och Utvecklingscenter.

SID 24


Produktcenter kortar tiden till marknaden
 
Alfa Lavals varumärke är sedan över 100 år förknippat med innovation. En kontinuerlig och konsekvent satsning på Forskning och Utveckling (FoU) har varit avgörande för att bygga, stärka och utveckla företagets globala marknadsledarskap. De totala FoU-kostnaderna under 2006 uppgick till 526 (448) miljoner kronor, 2,7 (2,7) procent av koncernens totala omsättning. Koncernen har cirka 290 medarbetare och fem produktcenter för FoU. Basen är en långsiktig satsning på grundforskning och tillämpad utveckling, inriktad på teknologierna för värmeöverföring, separering och flödeshantering.
För att behålla konkurrenskraften uppdateras och förbättras produkterna i takt med att kundernas krav och behov förändras. Det handlar ofta om relativt små förändringar som kan leda till stora förbättringar för kunderna. För att utöka marknadspotentialen inom nuvarande verksamhetsområden breddas sortimentet med produkter för andra kapaciteter, tryck och temperaturer. Alfa Laval tar också fram varianter i nya material, automatiserar och bygger in intelligenta funktioner i produkterna.
Årligen lanserar Alfa Laval 25–30 nya produkter och därtill minst lika många produktförbättringar. Företaget har över 200 patent på egna produkter och varumärket Alfa Laval är registrerat i cirka 100 länder.
 
Produktcenter stärker nyckelprodukterna
Genom tydliga produktcenter med fullt ansvar för produktstrategi och utveckling av företagets nyckelteknologier har produkternas betydelse för Alfa Laval stärkts ytterligare.
 
I produktcentret kombineras utvecklings- och teknik-kunnande med expertis inom olika applikationer. Det övergripande målet är att besfästa Alfa Lavals ledande positioner genom att vara först på marknaden med innovationer samt att nå produktlönsamhet på kortast möjliga tid. För många är ”Time to market” lika med förmågan att utveckla nya produkter snabbt. För Alfa Laval är det en större process. Det startar med en idé, som utvecklas i olika faser. Därefter lanseras produkten som slutligen skall nå uppsatta säljmål.
 Egen utveckling av produkter är det bästa och vikti-
gaste sättet att förbättra och utveckla produktsortimentet. Men att snabbt få tillgång till en marknad kan även uppnås genom ett förvärv eller en allians. Det handlar om att utvärdera marknadsmöjligheterna.
 
Produktcenter ger fokus
Specifika produktcenter gör att organisationen kan prioritera och koncentrera mer resurser på färre aktiviteter. Resultatet blir produkter som når marknaden på kortare tid och med utlovat kundvärde. Det krävs noggranna förberedelser innan en utvecklingsaktivitet startas.
Organisationen arbetar över de interna gränserna med produkten som den gemensamma faktorn. Det betyder att många olika funktioner är inblandade i utvecklingsprocessen, såväl försäljning, tillverkning, inköp, service som utveckling.
 
 
Några produkter som lanserades under 2006
 
VÄRMEÖVERFÖRING
 
Hanterar stora flöden i etanolindustrin
• Wide Gap 350 är framför allt framtagen för den växande etanol-industrin, men även för användning inom socker-, massa- och pappersindustrin. Fördelarna med denna nya produkt är i första hand att den klarar både stora flöden och flöden med mycket stora partiklar.
Breddat sortiment för komfortkyla
• T20 B är utvecklad för marknaden för komfortkyla. Produkten kompletterar Alfa Lavals breda sortiment och kombinerar kraven på kompakthet och exakt temperaturreglering.
En mer kostnadseffektiv produktserie
• Frontline 8 är en uppdatering av en redan befintlig produktserie för livsmedelsindustrin. För att minska de ökade materialkostnaderna har ett helt nytt stativ utvecklats som är mer kostnadseffektivt.
 
SEPARERING
 
Moderniserat sortiment för marinindustrin
• Produkterna för marinindustrin är ryggraden i sortimentet för separatorer. Alfa Laval har nyligen moderniserat sortimentet. Exempel är två nya små separatorer för att rengöra bränn- och smörjoljor.
Breddat sortiment för separering av gaser
• Teknologin för höghastighetsseparatorer för att rengöra gaser från i första hand oljedroppar och partiklar har utvecklats ytterligare. Den första applikationen är att rengöra vevhusgaser från lastbilsmotorer. Applikationen har breddats till att även täcka stora dieselmotorer såväl på fartyg som på land samt för verkstadsmaskiner.
Energirelaterad industri driver nya produkter
• Fokuseringen på energirelaterad industri har lett till lanseringen av en serie separatorer med olika kapaciteter för framställning av biodiesel.
 
FLÖDESHANTERING
 
ny ventil för ökad hygien och säkerhet
• En ny sätesventil (SSV= Singel Seat Valve) har tagits fram för sanitära slutmarknader som mejeri, bryggeri, drycker och livsmedel, samtliga med mycket höga krav på hygien och säkerhet.
 
ny produkt för att minska kontamineringen i tankar
• En ny produkt för rengöring av tankar har utvecklats för att ytterligare minska risken för kontaminering vid rengöring av tankar i marin-och livsmedelsindustrin.
 
Energi åt Brasilien
Petrobras, det statliga olje- och gasföretaget i Brasilien, ansvarar för utvinning, produktion och distribution av landets olje- och gasresurser. Petrobras kan ständigt öka sin kapacitet tack vare stora investeringar i avancerad teknologi.
Alfa Laval har samarbetat med Petrobras i mer än 20 år och levererar mycket utrustning av olika slag till företaget för såväl utvinning som raffinering.
Petrobras driver mer än 100 offshore-plattformar. Den största delen av olje- och gasfyndigheterna finns i mycket djupa vatten, vilket betyder att utvinning och produktion är en stor utmaning.
”Alfa Laval är en viktig partner för oss när det gäller att utveckla vår separeringsteknik,” säger Tuerte Amaral Rolim, ansvarig för Processteknologi inom Petrobras. För alla som arbetar på plattformarna är tillgången till färskvatten en nödvändighet, så Alfa Lavals avsaltningssystem spelar också en viktig roll.
Petrobras moderniserar nu sina raffinaderier i sin strävan att minska företagets import av diesel och oljederivat såsom nafta. ”En stor del av uppgraderingen innebär att byta ut gammal processutrustning mot ny, korrosionsbeständig utrustning som kan hantera besvärlig råolja,” säger Washington Geraldelli, teknisk konsult inom CENPES, Petrobras Teknik- och Utvecklingscenter.