Lars Renström
VD och koncernchef.
Född: 1951. Koncernchef sedan 1 oktober 2004. Kommer närmast från Seco Tools AB, där han var VD och koncernchef mellan 2000 och 2004. Tidigare bland annat divisionschef i Ericsson AB och Atlas Copco AB. Styrelseledamot i Profilgruppen AB. Utbildning: Civilingenjör, ekonomie kandidat. Antal aktier: 10 100* (10 100**).
Thomas Thuresson
Ekonomi- och finansdirektör.
Född: 1957. Anställd i Alfa Laval sedan 1988. Ekonomi och finansdirektör sedan 1995. Tidigare bland annat controller inom affärsområde Flow och koncerncontroller för Alfa Laval koncernen. Styrelseledamot i Dynapac AB. Utbildning: Civilekonom (IMD, BPSE). Antal aktier: 40 000* (45 000**).
Göran Mathiasson
Direktör, Operations-divisionen.
Född: 1953. Anställd i Alfa Laval sedan 1979. Chef för Operations divisionen sedan april 2003. Tidigare bland annat ansvarig för Alfa Laval Manu facturing och Thermal Technology Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 5 647* (8 647**).
Svante Karlsson
Direktör, Equipment-divisionen.
Född: 1955. Anställd i Alfa Laval sedan 1984. Chef för Equipment divisionen sedan 2001. Tidigare bland annat chef för affärsområde Thermal och VD för Marine & Power. Utbildning: Civilekonom. Antal aktier: 30 686* (37 486**).
Ulf Granstrand
Direktör, Process Technology-divisionen.
Född: 1947. Anställd i Alfa Laval sedan 1975. Ansvarig för Process Technology divisionen sedan 2003. Tidigare bland annat ansvarig för Operations divisionen, delar av den regionala försäljningen och affärsområde Thermal. Styrelseledamot i Exirgruppen AB. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 59 672* (73 572**).
Peter Leifland
Direktör, region Västeuropa och Nordamerika.
Född: 1954. Anställd i Alfa Laval sedan 1985. Regionsansvarig sedan 1999. Tidigare bland annat VD för Alfa Laval International Engineering AB. Styrelseledamot i Observer AB. Utbildning: Jur. kand, lic.spec., IMD (PED). Antal aktier: 116 716* (116 716**).
Lars Renström Thomas Thuresson
Svante Karlsson
Göran Mathiasson
Peter Leifland
Ulf Granstrand
*Innehav per den 31 december 2006. **Innehav per den 31 december 2005.
Lars Henriksson
Direktör, region Central- och Östeuropa samt Latinamerika.
Född: 1950. Anställd i Alfa Laval sedan 1977. Ansvarig för region Central och Östeuropa samt Latinamerika sedan den 1 september 2004. Innan dess bland annat VD för Alfa Laval Inc. i Kanada samt i ledande befattningar för Alfa Laval i Sverige, Spanien och Brasilien. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 9 000* (9 000**).
Ray Field
Direktör, region Asien, Oceanien och Mellanöstern.
Född: 1954. Anställd i Alfa Laval sedan 1985. Ansvarig för region Asien, Oceanien och Mellanöstern sedan den 1 september 2004. Innan dess bland annat VD för Alfa Laval i Kina i drygt tio år. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 13 647* (13 647**).
Jesper Bulskov
Personaldirektör.
Född: 1956. Anställd i Alfa Laval sedan 2002. Personaldirektör sedan den 1 januari 2005. Tidigare ansvarig för personalfrågor inom bland annat Gate Gourmet Int. och Rockwool. Utbildning: Civilekonom.
Nils Olof Björk
Direktör, Affärsutveckling.
Född: 1947. Anställd i Alfa Laval sedan 1975. Ansvarig för Affärsutveckling sedan 2002. Tidigare bland annat chef för Thermal i Kanada, mark nadsdirektör för Alfa Laval i Lund, ansvarig för Alfa Laval i Asien, Hong Kong och VD för Alfa Laval, Japan. Styrelseledamot i Österlens Kraft AB. Utbildning: Fil. dr, kemi. Antal aktier: 9 944* (15 944**).
Peter Torstensson
Informationsdirektör.
Född: 1955. Anställd i Alfa Laval sedan 1999. Informationsdirektör sedan 1999. Tidigare bland annat VD för Borstahusen Informationsdesign. Ledamot i Advisory Board för Bona Kemi AB. Antal aktier: 19 000* (24 000**).
Lars Henriksson Ray Field
Jesper Bulskov
Nils Olof Björk
Peter Torstensson

SID 114


Lars Renström
VD och koncernchef.
Född: 1951. Koncernchef sedan 1 oktober 2004. Kommer närmast från Seco Tools AB, där han var VD och koncernchef mellan 2000 och 2004. Tidigare bland annat divisionschef i Ericsson AB och Atlas Copco AB. Styrelseledamot i Profilgruppen AB. Utbildning: Civilingenjör, ekonomie kandidat. Antal aktier: 10 100* (10 100**).
 
Thomas Thuresson
Ekonomi- och finansdirektör.
Född: 1957. Anställd i Alfa Laval sedan 1988. Ekonomi och finansdirektör sedan 1995. Tidigare bland annat controller inom affärsområde Flow och koncerncontroller för Alfa Laval koncernen. Styrelseledamot i Dynapac AB. Utbildning: Civilekonom (IMD, BPSE). Antal aktier: 40 000* (45 000**).
 
Göran Mathiasson
Direktör, Operations-divisionen.
Född: 1953. Anställd i Alfa Laval sedan 1979. Chef för Operations divisionen sedan april 2003. Tidigare bland annat ansvarig för Alfa Laval Manu facturing och Thermal Technology Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 5 647* (8 647**).
 
Svante Karlsson
Direktör, Equipment-divisionen.
Född: 1955. Anställd i Alfa Laval sedan 1984. Chef för Equipment divisionen sedan 2001. Tidigare bland annat chef för affärsområde Thermal och VD för Marine & Power. Utbildning: Civilekonom. Antal aktier: 30 686* (37 486**).
 
Ulf Granstrand
Direktör, Process Technology-divisionen.
Född: 1947. Anställd i Alfa Laval sedan 1975. Ansvarig för Process Technology divisionen sedan 2003. Tidigare bland annat ansvarig för Operations divisionen, delar av den regionala försäljningen och affärsområde Thermal. Styrelseledamot i Exirgruppen AB. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 59 672* (73 572**).
 
Peter Leifland
Direktör, region Västeuropa och Nordamerika.
Född: 1954. Anställd i Alfa Laval sedan 1985. Regionsansvarig sedan 1999. Tidigare bland annat VD för Alfa Laval International Engineering AB. Styrelseledamot i Observer AB. Utbildning: Jur. kand, lic.spec., IMD (PED). Antal aktier: 116 716* (116 716**).
 
Lars Renström Thomas Thuresson
 
Svante Karlsson
 
Göran Mathiasson
 
Peter Leifland
 
Ulf Granstrand
 
*Innehav per den 31 december 2006. **Innehav per den 31 december 2005.

Page 115

 
Lars Henriksson
Direktör, region Central- och Östeuropa samt Latinamerika.
Född: 1950. Anställd i Alfa Laval sedan 1977. Ansvarig för region Central och Östeuropa samt Latinamerika sedan den 1 september 2004. Innan dess bland annat VD för Alfa Laval Inc. i Kanada samt i ledande befattningar för Alfa Laval i Sverige, Spanien och Brasilien. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 9 000* (9 000**).
 
Ray Field
Direktör, region Asien, Oceanien och Mellanöstern.
Född: 1954. Anställd i Alfa Laval sedan 1985. Ansvarig för region Asien, Oceanien och Mellanöstern sedan den 1 september 2004. Innan dess bland annat VD för Alfa Laval i Kina i drygt tio år. Utbildning: Civilingenjör. Antal aktier: 13 647* (13 647**).
 
Jesper Bulskov
Personaldirektör.
Född: 1956. Anställd i Alfa Laval sedan 2002. Personaldirektör sedan den 1 januari 2005. Tidigare ansvarig för personalfrågor inom bland annat Gate Gourmet Int. och Rockwool. Utbildning: Civilekonom.
 
Nils Olof Björk
Direktör, Affärsutveckling.
Född: 1947. Anställd i Alfa Laval sedan 1975. Ansvarig för Affärsutveckling sedan 2002. Tidigare bland annat chef för Thermal i Kanada, mark nadsdirektör för Alfa Laval i Lund, ansvarig för Alfa Laval i Asien, Hong Kong och VD för Alfa Laval, Japan. Styrelseledamot i Österlens Kraft AB. Utbildning: Fil. dr, kemi. Antal aktier: 9 944* (15 944**).
 
Peter Torstensson
Informationsdirektör.
Född: 1955. Anställd i Alfa Laval sedan 1999. Informationsdirektör sedan 1999. Tidigare bland annat VD för Borstahusen Informationsdesign. Ledamot i Advisory Board för Bona Kemi AB. Antal aktier: 19 000* (24 000**).
 
Lars Henriksson Ray Field
 
Jesper Bulskov
 
Nils Olof Björk
 
Peter Torstensson