Valda av bolagsstämman
Anders Narvinger
Ordförande sedan 2003.
Född: 1948. Verkställande direktör för Teknikföretagen, tidigare VD och koncernchef för ABB Sverige. Utbildning: Civilingenjör och civilekonom. Styrelseordförande i Trelleborg AB, Invest in Sweden Agency och Exportrådet. Styrelsemedlem i Volvo Car Corporation. Oberoende av bolag och större ägare. Antal aktier: 10 000* (10 000**).
Gunilla Berg
Styrelsemedlem sedan 2004.
Född: 1960. Ekonomi och finansdirektör i SAS koncernen, tidigare bland annat vice VD och ekonomi och finansdirektör i KF koncernen. Utbildning: Civilekonom. Styrelsemedlem i L E Lundbergföretagen AB. Oberoende av bolag och större ägare.
Björn Hägglund
Styrelsemedlem sedan 2005.
Född: 1945. Tidigare bland annat vice koncernchef i Stora Enso. Utbildning: Skog dr. Styrelseordförande i Institutet för näringslivsforskning samt Världsnaturfonden (WWF), Sverige. Styrelsemedlem i Bergvik Skog AB, Karl Hedin AB, SweTree Technologies AB, Knut och Alice Wallen bergs stiftelse samt Mistra. Vice preses i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin). Oberoende av bolag och större ägare.
Ulla Litzén
Styrelsemedlem sedan 2006.
Född: 1956. Tidigare bland annat VD i W Capital Management och i olika ledande befattningar inom Investor. Utbildning: civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Massachusetts Institute of Technology. Styrelsemedlem i bland annat Atlas Copco AB, Boliden AB, Karo Bio AB, Posten AB och SKF AB. Oberoende av bolag och större ägare. Antal aktier: 2 400* (0**).
Finn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1955. Utbildning: Jur. kand., MBA (Insead). Styrelseordförande i R.R. Institute of Applied Economics AB. Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, De Laval Holding AB och Swedeship Marine AB. Oberoende av bolag.
Jörn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1960. Ansvarig för sammanslagningar och förvärv inom Tetra Laval Group. Utbildning: Civilekonom. Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, De Laval Holding AB och Ocado Ltd. Oberoende av bolag.
Lars Renström
Styrelsemedlem sedan 2005.
Född: 1951. Verkställande direktör och koncernchef i Alfa Laval. Utbildning: Civilingenjör, ekonomie kandidat. Styrelsemedlem i Profilgruppen AB. Oberoende av större ägare. Antal aktier: 10 100* (10 100**).
Waldemar Schmidt
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1940. Tidigare koncernchef för ISS Group. Utbildning: Ingenjör. Styrelseordförande i Superfos Industries A/S och Thrane & Thrane A/S. Vice ordförande i Majid Al Futtaim Group LLC, Dubai. Styrelsemedlem i Enodis plc, Welzorg Group BV Cicor S/A och Kwintet AB. Oberoende av bolag och större ägare. Antal aktier: 21 749* (21 749**).
*Innehav per den 31 december 2006. **Innehav per den 31 december 2005.
Arbetstagarrepresentanter
Per Olov Jacobsson
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Född: 1942. Anställd inom Alfa Laval sedan 1959. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.
Arne Kastö
Arbetstagarrepresentant sedan 2000.
Född: 1948. Anställd inom Alfa Laval sedan 1980. Arbetstagarrepresentant för Sif.
Jan Nilsson
Arbetstagarrepresentant sedan 2000.
Född 1952. Anställd inom Alfa Laval sedan 1974. Arbetstagarrepresentant för Metall.
Susanna Norrby
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Född: 1967. Anställd inom Alfa Laval sedan 1992. Arbetstagarrepresentant för CF.
Suppleanter för arbetstagarrepresentanter
Britt Ekman
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född:1960. Anställd inom Alfa Laval sedan 1999. Styrelsesuppleant för CF.
Maria Fröberg
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född: 1973. Anställd inom Alfa Laval sedan 2001. Styrelsesuppleant för Sif.
Kalevi Ejendal
Styrelsesuppleant sedan 2000.
Född: 1951. Anställd inom Alfa Laval sedan 1973. Styrelsesuppleant för Metall.
Stefan Sandell
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född: 1971. Anställd inom Alfa Laval sedan 1989. Styrelsesuppleant för Ledarna.
Revisorer
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1949. Revisor i Alfa Laval sedan 2000. Omvald till revisor vid stämman 2004. Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag, bland annat revisor i Nolato AB, Strålfors AB samt IKEA koncernen.
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1952. Revisor i Alfa Laval sedan 2004. Vald till ordinarie revisor vid stämman 2004. Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag, bland annat revisor i Cardo AB och Strålfors AB.
Håkan Olsson
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1961. Revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2000.
Thomas Swensson
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1957. Revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2004.
Revisorssuppleanter