Fortsatt stor potential inom eftermarknaden
Utvecklingen under 2006
 • Under 2006 ökade orderingången från eftermarknaden med 14 (8) procent och den stod för 20 (23) procent av koncernens totala orderingång under året.
 • Nyförsäljningen har utvecklats positivt, framför allt inom segmenten Process Industry, Energy & Environment och Marine & Diesel. Dessa genererar en stor del eftermarknadsaffärer och innebär en god grund för framtida potential inom eftermarknaden.
 • Geografiskt har eftermarknaden ökat inom samtliga områden under 2006. Starkast har utvecklingen varit i prioriterade länder i Asien (Kina och Indien), Ryssland och Latinamerika – länder där den installerade basen åldras och därmed börjar kräva reservdelar och service.
 • Eftermarknaden är ett prioriterat område . En av Alfa Lavals viktigaste övergripande strategier är att fortsätta att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den dessutom draghjälp åt nyförsäljningen.
  Gemensam organisation
  Företagets säljbolag har en gemensam organisation för denna verksamhet som täcker Alfa Lavals hela produkt-utbud.
  Den stabila grunden för Alfa Lavals reservdels- och serviceverksamhet är den stora och växande installerade basen av produkter. Produkterna har dessutom en lång livslängd; värmeväxlare mellan fem och mer än 20 år, separatorer mellan tio och mer än 20 år.
  Det globala servicenätverket, med cirka 75 service-center runt om i världen, innebär att reservdelar och service finns nära kunderna.
  Alfa Lavals organisation för eftermarknaden tar normalt över det kommersiella ansvaret för kunden och de produkter som levererats när garantitiden går ut. En optimal funktion och maximal livslängd kräver regelbundet underhåll.
  • Plattvärmeväxlare
  Beroende på användningsområde så behöver en värmeväxlare rengöras regelbundet för att fungera med maximal prestanda. I vissa fall rengörs den dagligen av hygieniska krav och i andra fall några få gånger per år.
   
  • Höghastighetsseparatorer
  På grund av den roterande utrustningen krävs en mindre service efter 1 000 timmars drift. Den första större servicen sker normalt när produkten varit i drift i tolv månader.
   
  • Dekantrar
  Den generella rekommendationen är att genomföra service efter ett års drift. Efter två år görs en större service.
  Kritiska uppgifter
  Alfa Lavals produkter finns oftast i hjärtat av kundernas processer där de utför viktiga och i många fall kritiska uppgifter. Alfa Laval har en stor konkurrensfördel i den dedikerade och lokala eftermarknadsorganisationen i samtliga viktiga länder där företaget är representerat. Varje lokal organisation har egen produktexpertis, fältservice, reparation och underhåll samt en egen försäljningsorganisation. Utöver det har Alfa Laval en global och regional distributionsorganisaton för att säkerställa tillgängligheten av kritiska reservdelar.
  Den installerade basens ålder skiftar beroende på var i världen produkten befinner sig. Generellt är produkterna äldre i Västeuropa och USA och yngre i Central- och Östeuropa samt Latinamerika och Asien. Kunder i den västra delen av världen tenderar att vara mer mottagliga för att lägga ut underhållet av sin utrustning till professionella servicebolag som Alfa Laval.
  Många kunder förväntar sig att en nyckelleverantör som Alfa Laval kan hjälpa dem med att minska kostnaderna genom att kontinuerligt optimera deras processer.
  För att möta dessa krav har Alfa Laval en portfölj av produkter som kunderna erbjuds som en del av ett serviceavtal eller som enskilda serviceerbjudanden. De kan vara:
 • genomgång och konsultation
 • reparation och underhåll
 • utbildning
 • utbytes- och uthyrningsprodukter
 • produkter för uppgradering och modernisering
 • underhållsverktyg
 • övervakning av produkterna.
 • Framtida tillväxt
  De installerade produkterna skapar tillväxtmöjligheter för eftermarknaden. Idag är eftermarknaden störst i västra Europa och USA där den installerade basen är äldre. Det innebär samtidigt att potentialen i tillväxtländerna ökar i takt med att nyförsäljningen ökar och den installerade basen blir äldre.
  Långsiktig potential
  Olika teknologier har installerats i olika omfång och har olika livs-längd. En sak har Alfa Lavals teknologier gemensamt, värdet på eftermarknaden är flerfaldigt större än grundinvesteringen.
  * Värdet på eftermarknaden i förhållande till nyförsäljning
  Fartyg i toppform
  Konditionen på maskinerna ombord har en stor betydelse för ett fartygs totala prestanda och driftskostnader. Regelbunden kontroll och omsorgsfull vård av utrustningen behövs för att den skall prestera sitt yttersta. I några av världens största hamnar som Antwerpen och Rotterdam gör Alfa Lavals serviceingenjörer regelbundna besök på fartygen för att diskutera hur företagets utrustning fungerar och hur den kan optimeras – ett stöd som är högt uppskattat av dem som ansvarar för fartygens drift.
  Mediterranean Shipping Company (MSC) är världens näst största rederi för lastfartyg med 288 fartyg som korsar världshaven samt 350 kontor och 28 000 anställda över hela världen.
  MSC Hong Kong, dotterbolag till MSC i Genève, driver 82 lastfartyg. MSC Hong Kong och Alfa Laval, som har ett långvarigt samarbete, har nu utarbetat ett omfattande uppgraderings- och serviceprogram för att hålla utrustningen ombord i bästa möjliga skick. Alfa Lavals serviceingenjörer i Sydney, Dubai, Singapore och Antwerpen sköter om företagets utrustning på MSC Hong Kongs fartyg. De har en kontinuerlig dialog med MSC om fartygens drift, utrustningens skick och pågående och framtida projekt.

  SID 26


  Fortsatt stor potential inom eftermarknaden
   
  Utvecklingen under 2006
 • Under 2006 ökade orderingången från eftermarknaden med 14 (8) procent och den stod för 20 (23) procent av koncernens totala orderingång under året.
 • Nyförsäljningen har utvecklats positivt, framför allt inom segmenten Process Industry, Energy & Environment och Marine & Diesel. Dessa genererar en stor del eftermarknadsaffärer och innebär en god grund för framtida potential inom eftermarknaden.
 • Geografiskt har eftermarknaden ökat inom samtliga områden under 2006. Starkast har utvecklingen varit i prioriterade länder i Asien (Kina och Indien), Ryssland och Latinamerika – länder där den installerade basen åldras och därmed börjar kräva reservdelar och service.
 •  
   
   
  Eftermarknaden är ett prioriterat område . En av Alfa Lavals viktigaste övergripande strategier är att fortsätta att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den dessutom draghjälp åt nyförsäljningen.
   
  Gemensam organisation
  Företagets säljbolag har en gemensam organisation för denna verksamhet som täcker Alfa Lavals hela produkt-utbud.
  Den stabila grunden för Alfa Lavals reservdels- och serviceverksamhet är den stora och växande installerade basen av produkter. Produkterna har dessutom en lång livslängd; värmeväxlare mellan fem och mer än 20 år, separatorer mellan tio och mer än 20 år.
  Det globala servicenätverket, med cirka 75 service-center runt om i världen, innebär att reservdelar och service finns nära kunderna.
  Alfa Lavals organisation för eftermarknaden tar normalt över det kommersiella ansvaret för kunden och de produkter som levererats när garantitiden går ut. En optimal funktion och maximal livslängd kräver regelbundet underhåll.
   
  • Plattvärmeväxlare
  Beroende på användningsområde så behöver en värmeväxlare rengöras regelbundet för att fungera med maximal prestanda. I vissa fall rengörs den dagligen av hygieniska krav och i andra fall några få gånger per år.
   
  • Höghastighetsseparatorer
  På grund av den roterande utrustningen krävs en mindre service efter 1 000 timmars drift. Den första större servicen sker normalt när produkten varit i drift i tolv månader.
   
  • Dekantrar
  Den generella rekommendationen är att genomföra service efter ett års drift. Efter två år görs en större service.
   
  Kritiska uppgifter
  Alfa Lavals produkter finns oftast i hjärtat av kundernas processer där de utför viktiga och i många fall kritiska uppgifter. Alfa Laval har en stor konkurrensfördel i den dedikerade och lokala eftermarknadsorganisationen i samtliga viktiga länder där företaget är representerat. Varje lokal organisation har egen produktexpertis, fältservice, reparation och underhåll samt en egen försäljningsorganisation. Utöver det har Alfa Laval en global och regional distributionsorganisaton för att säkerställa tillgängligheten av kritiska reservdelar.
  Den installerade basens ålder skiftar beroende på var i världen produkten befinner sig. Generellt är produkterna äldre i Västeuropa och USA och yngre i Central- och Östeuropa samt Latinamerika och Asien. Kunder i den västra delen av världen tenderar att vara mer mottagliga för att lägga ut underhållet av sin utrustning till professionella servicebolag som Alfa Laval.
  Många kunder förväntar sig att en nyckelleverantör som Alfa Laval kan hjälpa dem med att minska kostnaderna genom att kontinuerligt optimera deras processer.
  För att möta dessa krav har Alfa Laval en portfölj av produkter som kunderna erbjuds som en del av ett serviceavtal eller som enskilda serviceerbjudanden. De kan vara:
 • genomgång och konsultation
 • reparation och underhåll
 • utbildning
 • utbytes- och uthyrningsprodukter
 • produkter för uppgradering och modernisering
 • underhållsverktyg
 • övervakning av produkterna.
 •  
  Framtida tillväxt
  De installerade produkterna skapar tillväxtmöjligheter för eftermarknaden. Idag är eftermarknaden störst i västra Europa och USA där den installerade basen är äldre. Det innebär samtidigt att potentialen i tillväxtländerna ökar i takt med att nyförsäljningen ökar och den installerade basen blir äldre.
   
   
  Långsiktig potential
  Olika teknologier har installerats i olika omfång och har olika livs-längd. En sak har Alfa Lavals teknologier gemensamt, värdet på eftermarknaden är flerfaldigt större än grundinvesteringen.
   
  * Värdet på eftermarknaden i förhållande till nyförsäljning
   
  Fartyg i toppform
  Konditionen på maskinerna ombord har en stor betydelse för ett fartygs totala prestanda och driftskostnader. Regelbunden kontroll och omsorgsfull vård av utrustningen behövs för att den skall prestera sitt yttersta. I några av världens största hamnar som Antwerpen och Rotterdam gör Alfa Lavals serviceingenjörer regelbundna besök på fartygen för att diskutera hur företagets utrustning fungerar och hur den kan optimeras – ett stöd som är högt uppskattat av dem som ansvarar för fartygens drift.
  Mediterranean Shipping Company (MSC) är världens näst största rederi för lastfartyg med 288 fartyg som korsar världshaven samt 350 kontor och 28 000 anställda över hela världen.
  MSC Hong Kong, dotterbolag till MSC i Genève, driver 82 lastfartyg. MSC Hong Kong och Alfa Laval, som har ett långvarigt samarbete, har nu utarbetat ett omfattande uppgraderings- och serviceprogram för att hålla utrustningen ombord i bästa möjliga skick. Alfa Lavals serviceingenjörer i Sydney, Dubai, Singapore och Antwerpen sköter om företagets utrustning på MSC Hong Kongs fartyg. De har en kontinuerlig dialog med MSC om fartygens drift, utrustningens skick och pågående och framtida projekt.