Årsredovisning 2006
Strukturella förändringar skapar fortsatt lönsam tillväxt